A.P. ten Cate: Deutsche Grammatik

45,95 incl. BTW

eine kontrastiv deutsch-niederlandische beschreibung fur den fremdspracherwerb

Beschrijving

DEUTSCHE GRAMATIK is een praktische leergrammatica in traditionele zin. Bij de samenstelling ervan is echter van nieuwe inzichten in het linguïstisch onderzoek gebruik gemaakt. Dit boek is speciaal geschreven voor Nederlandstalige studenten. Om die reden wordt extra aandacht besteed aan die grammaticale onderdelen van het Duits, die soms duidelijk maar vaak ook bedrieglijk weinig van het Nederlands verschillen. De auteurs hebben veel aandacht besteed aan de voorbeelden en het idioom. Daarbij hebben zij in ruime mate geput uit hedendaags taalgebruik zoals verwoord in de literatuur, kranten en tijdschriften, via radio, tv en het internet.
Deze grammatica is in de eerste plaats bedoeld voor studenten Duits aan hogescholen en universiteiten, maar is door het uitgebreide register ook goed als naslagwerk te gebruiken.

Coutinho, 2e druk. ISBN 9789062834358

Paperback